CPR richtlijnen

Onze tijd brengen wij voor 90% door in gebouwen. 90% van alle branden vindt plaats in gebouwen. Ieder jaar sterven er 4000 mensen als gevolg van deze branden. Daarnaast vallen er een niet vastgesteld aantal gewonden. Om dat aantal doden en gewonden terug te dringen is binnen de Europese Unie nieuwe regelgeving met betrekking tot bouwproducten ontwikkeld. De CPR richtlijnen gelden ook voor de elektrotechnische bekabeling in gebouwen wat betekend dat volgens de CPR kabel moet worden toegepast die voldoet aan de nieuwe wetgeving. 

NEN 8012

De NEN 8012 geeft een methodiek voor het maken van een keuze ten aanzien van het elektrische leidingtype of glasvezelleidingtype in de (elektrische) installatie ter beperking van het gevaar van brandvoortplanting en rookontwikkeling (‘reaction to fire’) van en via deze elektrische leidingen met inbegrip van glasvezelleidingen. Bovendien wordt in deze methodiek rekening gehouden met het beperken van de gevolgschade van brand, als dat voor de desbetreffende situatie relevant is. De normen omtrent brandveiligheid zijn wezenlijk anders dan voorheen wat de brandveiligheid alleen maar ten goede komt. Bij deze methodiek worden elektrische leidingen met inbegrip van glasvezelleidingen onderverdeeld naar brandklasse, rookklasse, vallende brandende deeltjes en corrosiviteit /zuurgraad van de verbrandingsgassen. 

CE-markering verplicht

CE-markering zal verplicht zijn voor de kabels genoemd in de CPR. Uiterlijk op 1 juli 2017 zal de nieuwe CE-markering verschijnen op de verpakking en eventuele nationale normen die in strijd zijn met de nieuwe standaard zullen niet meer gelden. De overgang naar de nieuwe gemeenschappelijke norm en verplichte CE-markering zal plaatsvinden tijdens de periode 1 juli 2016 - 1 juli 2017.Tijdens de overgang naar de nieuwe standaard, zal het mogelijk zijn kabels te kopen die zijn getest in overeenstemming met zowel de nieuwe en de vorige standaard. Na 1 juli 2017 zal de nieuwe standaard verplicht worden.

DoP verklaring

Fabrikanten die willen hun producten willen markeren met CE moeten een verklaring van Prestatie (DOP) opstellen. Door het opstellen van een DoP, garandeert de fabrikant dat het product voldoet aan de eisen zoals genoemd in de standaard. De fabrikant moet een DoP opstellen voor elk afzonderlijk product.
De Verklaring van de Prestatie (DOP) schetst de prestaties van de belangrijkste eigenschappen van het product. De eigenschappen worden beoordeeld in een uniform beschreven Europese manier. Dit stelt mensen in staat om producten te vergelijken, ongeacht waar deze producten werden vervaardigd. De DoP verklaring bevat ook informatie over de toepassing van het product, fabrikant en of een derde partij was betrokken bij de productie controle. Het product kan alleen CE-markering krijgen nadat het is getest en beschikt over een geldige Dop verklaring.

Nieuwe brandklassen voor kabel

De voormalige brandklassen voor kabels zal worden vervangen door de nieuwe classificatie volgens de norm EN 50575. De EN 50575 combineert de normen voor het testen van verschillende parameters, waardoor de kabels zullen worden getest op energie-inhoud, verspreiding van brand, rook, zuurgraad, warmteafgifte en druppelvorming (brandende druppels plastic die het vuur verspreiden).
In Nederland gelden de volgende vier klassen: B2ca Cca, Dca en Eca

Betekenis van Europese brandklassen voor elektrische leidingen

BrandklasseBrandbijdrage
AcaGeen 
B1caNauwelijks 
B2ca Heel beperkt 
Cca Beperkt 
Dca Gemiddeld 
Eca Hoog 
Fca Niet bepaald 

Betekenis van Europese rookklassen voor elektrische leidingen

Rookklasse Rookontwikkeling 
S1 Gering 
S2Gemiddeld 
S3Sterk (geen eisen) 

Betekenis van Europese klassen voor brandende vallende deeltjes

Klasse Brandende vallende deeltjes 
d0Geen 
d1Beperkt 
d2Hoog (geen eisen) 

Betekenis van Europese klassen voor corrosiviteit /zuurgraad

Klasse 

Corrosiviteit /zuurgraad van de verbrandingsgassen

a0Geen 
a1Beperkt 
a2Hoog (geen eisen) 


Kabelbenamingen

BrandklasseRookklasseBrandende vallende deeltjesCorrosiviteit / ZuurgraadLeidingen die toelaatbaar zijn tijdens de overgangsperiodeVoorbeeld kabeltype
AcanvtnvtnvtBijvoorbeeld elektrische leidingen met minerale isolatie, zonder een mantel van kunststof 
B1ca   Elektrische leidingen volgende deze brandklasse zijn niet opgenomen in deze norm 
B2cas1d1a1Elektrische leidingen aangeduid met MBZH (moeilijkbrandbaar zonder halogenen) die voldoen aan NEN-EN-IEC 60332-3-24 en NEN-EN-IEC 61034 (a)YMz1Kmbzh/1000
Ccas1d1a1Elektrische leidingen aangeduid met MBZH (moeilijkbrandbaar zonder halogenen) die voldoen aan NEN-EN-IEC 60332-3-24 en NEN-EN-IEC 61034 (a)YMz1Kmbzh/1000
Dcas3d2a3Elektrische leidingen aangeduid met MB (moeilijkbrandbaar) die voldoen aan NEN-EN-IEC 60332-3-24 (a)YMvKmb/1000
Ecanvtnvtnvt(Halogeenvrije) elektrische leidingen met de eigenschap dat ze vlamdovend zijn en die voldoen aan NEN-EN-IEC 60332-1-2H07V-U
FcanvtnvtnvtElektrische leidingen waarvoor geen eisen tav brandvoortplanting en rookontwikkeling gelden